Mijn aanbod voor organisaties

Ik ben uw organisatie graag van dienst met beleidsadvisering en -actualisering, projectontwikkeling en -begeleiding en ondersteuning bij kwaliteitsontwikkelingstrajecten.
Vragen die daarin leidend kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld:

 • -      hoe kunnen wij inspelen op de veranderende rol van het jongerenwerk?
 • -      Hoe positioneren wij ons als belangrijke speler binnen het sociaal domein?
 • -      Hoe zorgen we ervoor dat kwaliteitsontwikkeling breed gedragen wordt?
 • -      Hoe zetten we  een dagbestedingsproject op voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?
 • -      Hoe borgen we de professionele ontwikkeling van onze medewerkers met een goede scholingsstructuur?

Voor verschillende organisaties heb ik projecten omgezet in werkprocessen, werkboeken en methodieken, organisatiebeleidsstukken  geschreven en waarbij ik ook gebruik heb gemaakt van digitale middelen.

Op conferenties heb ik inleidingen over diverse thema’s  gegeven en workshops ontwikkeld en begeleid.

Ook online heb ik webinars gefaciliteerd, presentaties gegeven en workshops begeleid.

 

Vakmanschap ontwikkeling Vakmanschap ontwikkeling

Als vervolg op het geactualiseerde Beroeps Competentieprofiel van de Kinder-en Jongerenwerker van BVjong heb ik samen met Bianca Boender de Persoonlijke Competentiematrix ontwikkeld.
Deze competentiematrix vormt de basis voor een assessment traject en een competentiegerichte training voor kinder- en jongerenwerkers die Bianca en ik aanbieden via https://you-ng.nl/young-academy/
Concrete voorbeelden:

 • Kwaliteitsontwikkelingstraject St Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland
 • Interventie beschrijving EvenHands
 • Mede inrichten Beroepsregister Kinder- en Jongerenwerker Registerplein
 • Methodiekbeschrijving met werkboek Impact Generator
 • Workshops positionering jongerenwerk binnen de keten, Stichting Pulse
 • Ondersteuning- en coaching traject Jongerenwerk Breed Welzijn Delft
 • Methodische werkbegeleiding: jongerenwerk versus hulpverlening
 • Opzetten intervisietrajecten
 • Implementatie veranderingstrajecten jongerenwerk


Terug naar Mijn aanbod

E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn