Mijn aanbod voor organisaties

Ik ben uw organisatie graag van dienst met beleidsadvisering en -actualisering, projectontwikkeling en -begeleiding en ondersteuning bij kwaliteitsontwikkelingstrajecten.
Vragen die daarin leidend kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld:

 • -      hoe kunnen wij inspelen op de veranderende rol van het jongerenwerk?
 • -      Hoe positioneren wij ons als belangrijke speler binnen het sociaal domein?
 • -      Hoe zorgen we ervoor dat kwaliteitsontwikkeling breed gedragen wordt?
 • -      Hoe zetten we  een dagbestedingsproject op voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?
 • -      Hoe borgen we de professionele ontwikkeling van onze medewerkers met een goede scholingsstructuur?


Vakmanschap ontwikkelingVakmanschap ontwikkeling

Concrete voorbeelden:

 • - Kwaliteitsontwikkelingstraject St Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland
 • - Implementatie project vindplaats gericht werken, LinC Capelle aan den IJssel
 • - Workshop omgaan met puber bezoekers, Chocoladefabriek Gouda
 • - Workshops positionering jongerenwerk binnen de keten, Stichting Pulse
 • - Ondersteuning- en coaching traject Breed Welzijn Delft
 • - Methodische werkbegeleiding: jongerenwerk versus hulpverlening
 • - Opzetten intervisietrajecten
 • - Implementatie veranderingstrajecten jongerenwerk

Terug naar Mijn aanbod

E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn