Voor professionals

Intervisie en coaching

Bij intervisie en coaching vormen het reflecteren op eigen handelen, analyseren van de doelgroep, situatie en opdracht en de persoonlijke kwaliteiten van de werkers de basis voor professionele ontwikkeling van de werkers.
Ik ben gespecialiseerd in diverse begeleidingsvormen zoals intervisie en coaching, zowel individueel als in teamverband. Als sparringpartner ga ik  samen met de uitvoerend werkers op zoek gaat naar een pragmatische aanpak onderbouwd met actuele methodieken, werkwijzen en onderzoeken.
Voor intervisie bied ik een starttraject waarna de deelnemers zelfstandig intervisiebijeenkomsten kunnen organiseren.


Methodische werkbegeleiding
Methodische werkbegeleiding is een combinatie van training, coaching en intervisie.
Jouw of jullie jongerenwerk praktijk staat centraal en jullie ontwikkelvragen bepalen de inhoud.
Een verdiepende begeleidingsvorm op maat gemaakt waarbij de meest recente onderzoeken, methodieken en visie aspecten meegenomen worden.

Training en cursussen
Iedere combinatie van doelgroep, situatie en opdracht binnen het jongerenwerk is weer anders. Een blauwdruk voor deze situaties bestaat niet daarom zijn mijn trainingen zijn vrijwel altijd op maat gemaakt, gericht op de actuele praktijk van de professionals. Ik geef trainingen op het gebied van domeinoverstijgend jongerenwerk, ambulant jongerenwerk, jongerencoaching, de jongerenwerkers als regisseur van de sociale omgeving, procesmatig werken en jongereninformatie en advies. Uiteraard kan ik op verzoek ook trainingen op andere facetten van mijn vakgebied  verzorgen.
Recent ontwikkelde trainingen: You!ngassessment en You!nG Forever.

Voorbeelden:

  • Teamcoaching: eigen positionering binnen netwerken en wijkteams
  • Ontwikkeling en uitvoering van de JIMMY training (Jongeren Informatie Medewerker) zowel in Nederland als voor Eryica in Europa
  • Methodische werkbegeleiding voor eerste Stedelijk Team Jongerenwerk in Rotterdam
  • Werkproces (ambulant) jongerenwerk gebaseerd op de plancyclus sociaal agogisch werk
  • De methodiek Vindplaats gericht werken aangepast op het ambulant jongerenwerk
  • Workshop ambulant jongerenwerk voor jongerenwerkers van Youth for Christ
  • Cursus podcast maken voor jongerenwerkers en jongeren
  • Diverse trainingen en workshops voor jongerenwerkers bijvoorbeeld rond thema’s als netwerken, preventie, positionering jongerenwerk, ontwikkelingspsychologie van de adolescentie, omgaan met pubers en outreachend werken.

 

Online en offline...


Terug naar Mijn aanbod

E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn